Нако Минков Наков, директор на СОУ Христо Ботев, с. Горна Малина

18182Наков е един от първите директори в България, който приема учители от програма Заедно в час и застава зад ценностите й. Той не само е новатор с това си решение, но и го отстоява, като в момента в училище има трима учители по програмата. Той обогатява училищния екип в с. Горна Малина и учители от Корпуса на Мира, логопед, психолози и ограмотители, като използва за това проектно финансиране и работата на екипа си. Директорът както показват горните примери инвестира в екипа си и хората, които работят усилено, а така ги запазва.

Наков е един от училищните лидери, който не се притеснява да инвестира в развитието на учениците, като поощрява активното участието в конкурси, проекти и всякакви инициативи, които излизат извън рамките на класните стаи, населеното място и държавата. Той е настроен експериментаторки към непознати и небитували дотогава в с. Горна Малина идеи. Той застава смело зад „Работилницата за работодатели”, която стартира в училището и е отличена от националната програма.

Директорът дейно подкрепя младия екип ученици, стои зад авторската им идея за ученически проект „неВЪЗМОЖНО Е” във всички етапи на процеса- от кандидатстване, през одобрението от Български Хардварски Клуб и внедряването в училището на новото решение, до настоящите събития, който вече носят промяна и раздвижване.

От друга страна той има съвременна и силна нагласа за непрестанно учене – след всяко обучение, от което се връща или проект, в който е взел участие, Наков търси как да приложи видяното, чутото, иска да задейства работещото вече другаде. Това показва вече многогодишната работа по проекта „Play and discover Europe” с 4 държави членки на ЕС.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *