Над 300 ученика повишиха финансовите си знания чрез проекта “Моят живот, моите финанси”

0001Близо два пъти се е увеличила финансовата грамотност на учениците, включени в пилотната програма по лични финанси “Моят живот, моите финанси” на фондация “Инициатива за финансова грамотност”.

Извънкласното обучение се проведе в периода януари-юни, като в него се включиха общо 331 ученици на възраст 15-18 г. В програмата им бяха заложени теми като бюджет и финансов план, спестявания и инвестиции, кредити, банкови карти, застраховане, трудово-правни взаимоотношения и пенсионно осигуряване. В началото на проекта знанията им са оценени на 43.6%, а в края му тестът показва, че те се повишават до 83.4%.

По проекта са обучени 16 учители от страната, подготвен е учебник, учебно помагало и шест видеоклипа с образователна цел. Екипът на проекта отчита, че учителите, с които са работили, оценяват необходимостта от въвеждане на обучението по лични финанси в училище, тъй като това ще е от практическа полза за самите младежи.

Проектът на фондация “Инициатива за финансова грамотност” е разработен в партньорство с фондация “Джуниър Ачийвмънт България” и финансовия портал moitepari.bg. Той е финансиран с 20 хил. евро по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *