Надежда Цочева, преподавател и ръководител на клуб по дебати

надежда цочеваНадежда Цочева е доктор по Нова българска литература, преподавател в ПМГ “Нанчо Попович”, гр. Шумен и в Шуменски университет “Епископ Константин Пресладски”. Ръководи клуб “Дебати” към ПМГ “Нанчо Попович”.

В работата си в сферата на формалното и неформалното образование, в средна степен и със студенти, доктор Надежда Цочева иновира комуникацията в образованието. Залага на активността на обекта на образованието, диалогизира общуването между преподавател и възпитаник, поставя акцент върху развитието на комуникационните умения.

Клуб “Дебати” към ПМГ “Н. Попович” е създаден през 1998 година. Той дава възможност на младите хора да се научат да мислят критично, да защитават позицията си по важни социални, нравствени, национални и глобални проблеми, да работят в екип и да се изявяват индивидуално чрез свои публични изказвания.

Учениците се научават да дебатират в различни формати (Карл Попър Дебати, Полиси Дебати, Парламентарни Дебати, Цицерон – Сенека), да изграждат изказвания във формат – ораторска реч, импровизирана реч, публично изказване. Тази програма дава възможност за много пътувания в България и чужбина, за създаване на дълготрайни приятелства, за добър старт в живота, за формирането на добре информирана, с активна гражданска позиция, владееща правилата на ораторското изкуство, с добри чуждоезикови умения, конкурентноспособна личност. През 15-годишната си история клубът има много градски, регионални, национални и международни участия, при които младите дебатьори от ПМГ “Н. Попович” заемат челните места. Такъв например се следните международни състезания по дебати: Global Debate към The People Speak, организация към ООН, IDEA EXCHANGE – Лондон, Състезание “България в Европейския съюз, IPPF New York University “Bickel and Brewer”, Международното състезание по дебати (Youth Forum) към IDEA, Международно състезание по дебати, Словакия и Международно състезание по дебати, Чехия.

Всички участници в класацията “Новатори в образованието” можете да видите ТУК.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *