Момичетата повече се притесняват за оценките в училище

uchenici (2)

Момичетата се притесняват за оценките си в училище много повече в сравнение с момчетата, сочи ново изследване на Програмата за международно оценяване на учениците (ПИСА) към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Докладът дава поглед върху самооценката на 15-годишните за тяхната удовлетвореност от живота, очакванията за бъдещата реализация и притеснения им.

От данните става ясно, че 61% от 15-годишните български ученици се притесняват да не получат ниски оценки, докато същия страх изпитват близо 2/3 от техните връстници в държавите от ОИСР. В същото време 55 на сто от младежите у нас споделят, че изпитват силно безпокойство преди изпит, даже ако са учили. Ако не се справят с конкретна задача, близо 62% изпадат в състояние на паника.

Авторите на изследването помолили учениците да оценят живота си по скала от нула до 10.  Почти 43 на сто от българчетата са напълно удовлетворени от живота си, а само 14% са избрали стойности от 0 до 4. Така средният коефициент на удовлетвореност за децата у нас възлиза на 7,4, докато за останалите страни от организацията е 7,3. Любопитен факт е, че образователните постижения оказват доста слабо влияние и показателите са еднакви при отличниците и при тези с ниски резултати.

Очаквано, момичетата по-често се стремят към високи оценки в клас и определят себе си като по-амбициозни. Ключова роля тук играе социалният статус, тъй като в почти всички страни децата с по-нисък социален статус показват и по-малки амбиции за успех.

Що се отнася до социализацията, 68 на сто от българчетата споделят, че са част от живота на училищната общност. Цели 30 на сто обаче твърдят, че се чувстват аутсайдери в клас. Изследването посочва също, че в много страни физическият или вербален тормоз е често явление. Кибертормозът е посочен като най-новата и засилваща се форма на агресия.

Според статистиката близо 91 на сто от 15-годишните използват телефони с интернет. Около 61 на сто от тях са влезли в мрежата чрез смартфон, когато са били на възраст под 10 години, а 18% са го направили още преди шестия си рожден ден. Учениците, които използват интернет повече от шест часа на ден, са по-неудовлетворени от живота си, закъсняват повече за училище и се чувстват по-самотни.

Друга интересна информация е, че близо 70 на сто от осмокласниците се занимават със спорт. Има пряка връзка между физическата активност и резултатите в училище – колкото по-често спортуват децата, толкова по-високи оценки получават, изтъкват експертите от ОИСР.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *