Майсторски клас по управление на сигурността се проведе във Варненския свободен университет

0001Европейския и световен опит в областта на информационната сигурност представи в рамките на майсторския клас „Управление на сигурността в електронните плащания и електронната търговия“ (“Security Management in E-Payment & E-Commerce”) лекторът Ерих Гаснер генерален директор на оператора на системата за електронни плащания mPAY24 ООД и изпълнителен директор на “Sensico ИТ и управленско консултиране” ООД.

Събитието, организирано от катедра „Информатика“, очерта добрите практики в обучението в сферата на ИТ-сигурността на водещи европейски компании. То се превърна и в първа стъпка към стартирането на магистърската програма „Киберсигурност“ във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.

Темата – управление на сигурността в електронните плащания и електронната търговия – е провокирана от динамичната среда, в която работи бизнесът. Глобален анализ на одиторската компания Ernst & Young от 2013 г. сочи увеличаване на проблемите с информационната сигурност в организациите през последната година. Повече от една трета от анкетираните предприемачи признават за ръст от най-малко 5% на проблемите със сигурността в техните организации. Заради нарастващите заплахи, 70% от мениджърите са започнали лично да контролират информационната сигурност.  Това отнема ценно време и качествен ресурс, който би донесъл многократно повече добавена стойност, вложен в основната дейност на компанията. Над половината от обхванатите в анализа мениджъри планират увеличаване бюджета за информационна сигурност с 5 и повече процента в следващите 12 месеца.

Зачестилите кибер атаки, в това число и наскоро установеният Heartbleed Bug (http://heartbleed.com/), увеличиха търсенето на специалисти в сферата на мрежовата сигурност, което става ясно и от доклад за пазара на труда в областта на ИТ сигурността на агенцията за подбор на персонал Barclay Simpson. От доклада става ясно още, че ИТ секторът преживява пред-рецесия в търсенето и предлагането на кадри. Докато през 2010 г. най-търсени са били специалистите в търговското банкиране, то днес голяма част от компаниите в телекомуникационния, ютилити и застрахователния сектор наемат ИТ специалисти по информационна сигурност.001

Като резултат от новите PCI изисквания бизнесът търси и специалисти по PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), за да избегне ползването на консултантски услуги. Размиването на границата между информационната сигурност и управлението на риска в банковия сектор налага назначаването на служители, които могат да създадат мост между двете области.

Участниците в майсторския клас „Управление на сигурността в електронните плащания и електронната търговия“ (“Security Management in E-Payment & E-Commerce”) имаха възможност да работят с един от експертите в областта Ерих Гаснер – генерален директор на оператора на системата за електронни плащания mPAY24 ООД и изпълнителен директор на “Sensico ИТ и управленско консултиране” ООД. Завършил бизнес администрация във Виенския Икономически Университет, HEC Монреал (University business school) Квебек, Канада, Mc Gill University, Монтреал и придобил магистърска степен по социални и икономически изследвания, той има повече от десет години опит в областта на онлайн плащанията и електронната търговия. Работи в mPAY24 от самото и създаване, като акцент в дейността му са технологично ориентираните стартиращи фирми. Гаснер е работил като бизнес консултант в Германия, Франция, Великобритания и Австрия. Присъствието му във Варненския свободен университет е поредния пример за възможностите, които университетът предлага за среща с „голямото знание“ в рамките на палитрата от майсторски класове, превърнали се във визитна картичка на университета.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *