Консултация и обучение за подготовка на проекти по отворен конкурс Н2020-MSCA-RISE-2018

На 6 март 2018 г. от 13.30 ч. в залата на ИЕЕС-БАН, ул. “Акад. Георги Бончев”, бл. 10, ет. 3 ще се проведе консултация и обучение във връзка с подготовката на проектни предложения по схемата за обмен на изследователи и иноватори от дейностите Мария Склодовска-Кюри, Рамкова програма „Хоризонт 2020“.

Консултацията се организира от националните контактни лица за дейностите Мария Скл.-Кюри за България и е предназначена за организации, които подготвят проект по настоящия отворен конкурс Call Н2020-MSCA-RISE-2018.

Събитието е без такса за участие, изисква се онлайн регистрация на:

http://horizon2020.mon.bg/?go=page&pageId=271

Предварителни въпроси може да се изпращат по е-мейл на адрес: mateeva@cu.bas.bg  и tchouprenska@cu.bas.bg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *