Кирил Гератлиев ще открие семинар за регионалните научни центрове в Пловдив на 14 март

Изпълнителният директор на ИА ОПНОИР Кирил Гератлиев ще открие семинара за регионалните научни центрове, който ще се проведе в гр. Пловдив на 14 март от 9.30 ч. в Гранд хотел Пловдив. Събитието е част от поредицата срещи със заинтересованите страни, организирани от Управляващия орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (УО на ОПНОИР) във връзка с подготовката на процедура „Изграждане на регионални научни центрове”. В събитието ще участват и заместник главният директор на ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката Калин Маринов и представители на ЕК.

Бюджетът на процедурата е 100 млн. лв., осигурени от приоритетна ос 1 на програмата “Научни изследвания и технологично развитие”. Схемата предвижда партньорство между научните организации, местния бизнес и местните власти като важно условие за успешното изпълнение на проектните дейности и устойчивостта на изпълняваните проекти.

Целта е да се подобри капацитета за икономическо развитие на регионите чрез предоставяне на по-високи и ориентирани към пазарните нужди публични инвестиции в научноизследователска инфраструктура и приложни изследвания с ефект върху повишаване на степента на технологична комерсиализация.

 

Програма за събитието може да намерите на следния ЛИНК.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *