„Кариера с кауза“ с второ издание на 31 май в двора на Софийския университет

Kariera s Kauza_logoНа 31 май в двора на Софийски университет ще се проведе второто издание на „Кариера с Кауза“ – първият форум за кариерно развитие, посветен изцяло на професионална реализация в неправителствения сектор. По време на форума посетителите ще могат да се запознаят със свободните позиции в неправителствени организации, развиващи дейност в различни обществени сфери.

Събитието е подходящо както за хора, които имат желание за доброволен труд, така и за
търсещите стаж и работа в сектора, независимо дали имат натрупан трудов опит в дадена сфера
или са в началото на кариерното се развитие. Едно от основните предимствата на неправителствения сектор е, че той предлага също толкова добри възможности за старт на успешна кариера, колкото и работата в частния. Сред най-важните плюсове обаче несъмнено се нарежда фактът, че работата и придобиването на опит е обвързана с кауза, ценна и полезна за обществото.

„Кариера с Кауза“ цели да се превърне в достъпна платформа, чрез която всеки може лесно да
открие инициатива, отговаряща на собствените му интереси. Тази година кариерният форум ще
събере на едно място неправителствени организации, развиващи дейност в различни обществени
сфери като екология, подпомагане и развитие на гражданско общество, човешки права, култура и
туризъм, човешки ресурси, благотворителност, здравеопазване, социални услуги и други. Пълен
списък на присъстващите, както и информация за предлаганите от тях позиции, е достъпна в сайта
на събитието – http://karieraskauza.eu/

Организатор на „Кариера с Кауза“ е Сдружение „Ре-Акт” – неправителствена организация, която
работи за нуждите на българските младежи и децата в неравностойно положение. От създаването
си през 2010 г. сдружението реализира редица проекти, сред които „Практически умения за
професионална реализация“ по програмата „Младежта в действие“ на Европейската комисия,
оборудването на библиотека и компютърна зала в Дом за сираци „Асен Златаров“, както и редица
обучения на възпитаниците на ВУИ „Ангел Узунов“ в гр. Ракитово. През 2013 г. организират
първото издание на кариерния форум „Кариера с Кауза“, който привлича 33 неправителствени
организации и над 1 000 посетители. Повече информация относно дейностите на сдружението е
достъпна на http://re-act.bg/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *