Какво трябва да знаем за колекторска агенция ЕОС Матрикс?

Колекторските агенции представляват фирми, които са се специализирали в изкупуване, събиране и управление на просрочени вземания. Всеки бизнес в един момент се явява кредитор. Дали това ще е поради предлагането на стоки и услуги на изплащане или различни по тип инвестиции. Забавянето на плащанията от клиенти има негативни последствия за фирмата, като в тези случаи едно от най-добрите решения е да се потърсят услугите на професионална агенция за събиране и управление на вземания, като ЕОС Матрикс.

ЕОС Матрикс съществува на българския пазар от повече от 15 години. Тя е част от международната финансова група EOS Group, която има повече от 43-годишен опит в събирането и над 30-годишен опит в изкупуването на вземания. Благодарение на това ЕОС Матрикс обучава своите служители в прилагането на международно приети добри практики за работа с клиенти и предоставя висококачествени услуги. Основна задача на ЕОС Матрикс е да бъде компетентен посредник в отношенията между кредитор и просрочил клиент. Благодарение на международното ноу-хау, служителите по събиране и управление на вземанията намират най-коректният подход за справяне с всеки индивидуален случай, като запазват добрите отношения между двете страни.

Последици при просрочени задължения.

Ясно е, че всяко едно просрочено задължение оказва влияние върху ликвидността на кредитора. Според проучване, проведено от EOS Group, което изследва навиците на плащане в Европа, голям процент от компаниите в България – 26%, се чувстват застрашени за съществуването си вследствие на просрочени вземания.

Според проучването, като последици от несъбраните вземания, цели 57% от фирмите отчитат намалена печалба, 47% – недостиг на ликвидност, и още толкова – по-високи разходи за лихви.

ЕОС Матрикс, със своята експертна намеса, помага не само за събирането на вземанията, но и за освобождаването на сериозен вътрешен ресурс в компаниите, който те могат да съсредоточат в основната си дейност. Фирмите сами избират как да използват възвърнатите средства, като най-често е за уреждане на собствени задължения, запазване на досегашните работни места и създаването на нови такива, разширяване на пазарен дял, научно-изследователска и развойна дейност, както и инвестиции на финансовите пазари.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *