Институти на Българската академия на науките с най-висока оценка за научна дейност

21 научни звена на Българската академия на науките получават най-висока оценка и попадат в категорията на елитните научни организации в страната, а почти всички други звена на БАН са оценени като ефективни. Това показват резултатите от оценяването на научно-изследователската дейност на научните организации и висшите училища за 2016 г., които бяха представени в Министерството на образованието и науката. На обсъждането присъстваха министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, зам.-министър проф. Иван Димов, представители на научни организации и висши училища.

Комисия от независими експерти са анализирали организациите, в които се извършва научна дейност по три основни критерия: научни резултати, научен капацитет и национална и международна разпознаваемост. Методологията е обнародвана в Държавен вестник. Във всяко научно направление са определени до 5 групи организации: елит; ефективни организации; задоволително ефективни организации; организации с незадоволителна ефективност; организации със слаба ефективност, имащи нужда от методична помощ за повишаване на ефективността. Окончателният състав на петте групи за всяка научна област е определен на основата на експертно мнение на членовете на комисията.

Според Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г. средствата, които научните организации ще получават от държавния бюджет, ще бъдат определяни на базата на техните научни резултати. Очакванията са научните организации и висши училища с най-висока оценка да получават допълнително финансиране.

Българската академия на науките подкрепя оценяването на научната дейност по международно признати критерии, каза зам.-председателят на БАН чл.-кор. Константин Хаджииванов и добави, че дори и методологията да бъде прецизирана, оценяването трябва да продължи.

Очаква се Докладът с резултатите от оценяването на научно-изследователската дейност на научните организации и висшите училища за 2016 г. да бъде публикуван на интернет страницата на МОН.