Илиян Узунов, Сирма Медия

2Илиян Узунов е изпълнителен директор на българското издателство за мултимедийни знания Сирма Медия. Компанията е сред първите създатели на иновативни образователни решения у нас, включително богато портфолио от мултимедийно образователно съдържание, както и специфични решения за интерактивно обучение.

Сирма Медия е създател на концепцията за “Класна стая на бъдещето”, целяща да промени изцяло учебната среда. Тя представлява изцяло мобилен компютъризиран учебен кабинет, който позволява на учениците да участват много по-активно в учебния процес, да усвояват съдържанието по един нов, интерактивен начин, както и да комуникират много по-ефикасно с учителите и помежду си, в контекста на учебния процес.

Всички участници в класацията “Новатори в образованието” можете да видите ТУК.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *