Излезе първото класиране на кандидат-студентите от Молдова, Албания и Македония

Първото класиране за кандидат-студентите от Македония, кандидатствали по ПМС 228/1997 г., и за кандидат-студентите от българските общности, кандидатствали по ПМС 103/1993 г., вече е публикувано на сайта на МОН.

От 302 кандидати от Република Македония в държавните висши училища на Република България на първо класиране са приети 120 кандидат-студенти.

106 са приетите кандидат-студенти от българска народност, които живеят в български общности в чужбина. От традиционните български общности в Република Молдова за обучение на образователно-квалификационна степен „бакалавър” и „магистър“ след средно образование за учебната 2017/2018 година на първо класиране са приети 52 кандидат-студенти, от общо 69 кандидатствали.

От общо 52 кандидатствали младежи от Република Албания на първо класиране са приети 44 кандидат-студенти.

Най-много от желаещите да учат у нас са избрали медицина, компютърни науки, икономика, туризъм, транспорт и политически науки.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *