Ивайло Николов, студент в МП “Иновации, предприемачество и финанси”: Осъзнах, че с магистратурата мога да постигна по-бързо поставените си цели

1 DSC_0607Ивайло Николов e съосновател на компания, работеща в сферата на рекламните услуги. В последните 5 години развива няколко бизнес направления, както и взаимоотношения с различни чуждестранни компании. Работата му в неправителствения сектор е свързана с основаването на Международна Младежка Камара – България (представител на Junior Chamber International – www.jci.cc), организация развиваща млади лидери и целяща превръщането на младежите в активни граждани, които създават положителна промяна в обществата, в които живеят. Завършва своята бакалавърска степен в Технически университет – София , специалност “Топлотехника”. В момента е студент в магистърската програма по „Иновации, предприемачество и финанси”. Наближава крайният срок за кандидатстване за конкурса „Стипендиантите на Леков” – 30 юни 2014 г.  Конкурсът предоставя възможност за 1 стипендия в размер на 50% от таксата за обучение за магистратурата и 4 стипендии в размер на 25%, заедно с ежемесечен менторинг и подкрепа с насоки от Любомир Леков – основателят на “Инвестор.БГ”.

Как разбрахте, че отново е време да инвестирате в своето образование?

If I have seen further it is by standing on the shoulders of giants (Isaac Newton) или с други думи – Човек спира да се развива в момента, в който спира да учи. Животът и практиката са неизчерпаем източник на знание и опит, и уроците научени по този начин често пъти са най-ценните и най-важните. Идва момент, в който човек разбира, че може да се учи добре и от практиката и опитът на другите, които вече са минали по подобен път и са натрупали качествени знания и умения. Запознавайки се с магистратурата и част от преподавателите, аз осъзнах, че мога да постигна по-бързо и по-лесно поставените си лични и професионални цели.

Какво търси в образованието си човек, който вече има професионален опит?

The higher you climb the better the view (Unknown). За годините натрупани професионален опит забелязах множество области за подобрение, което е нормално, когато си започнал от самата 0.

Гладът за нови знания, в съчетание с желанието за развитие и усъвършенстване на процесите в организациите, в които работя, ме доведоха до точката, в която реших да инвестирам отново в себе си. Радвам се, че намерих точно това, което търсех – инструментите, които използват водещи бизнес организации; опитът на експертите, с които имам възможността да се срещам и техните практически съвети и примери с казуси от реалния свят; препоръки за нужната литература с онагледени примери, които да допълват наученото по време на сесиите; упражнения с примери от практиката на всеки един от нас, с безценна обратна връзка, както от преподавателтие, така и колегите. Забелязвам, че не само при мен, а при всичките ми колеги, фокусът попада върху получаването на нови и качествени знания, които да приложим в практиката, а не върху диплома и оценки. Факт, които вярвам, че отговаря красноречиво на въпроса.

Как програмата, която учите в момента (иновации, предприемачество и финанси) добавя стойност към професионалното ви развитие?

If you don’t like something, change it. If you can’t change it, change the way you think about it (Unknown). Всичките предмети, които са залегнали в програмата на обучение добавят стойност към бизнеса и неправителствената организация, в която имам участие. Използването на похватите и методите, научени в програмата, водят до качествени изменения в работата, структурата и бизнес моделите, с които работя и тези, които развивам в момента. Всичко изредено до тук е от съществено значение, но може би това, което добавя най-голяма стойност е промяната в начина на мислене. Старая се да пречупвам всеки ден и всяка ситуация през погледа и мисленето на преподавателите ни, и непрекъснато си задавам така ключовия въпрос: “Защо”? 🙂

Кое е най-ценното знание, което получихте от програмата до момента и как смятате да го използвате в бъдеще?

We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them (Unknown). Ако трябва да отговоря с едно изречение – промяната в начина на мислене и непрекъснатото задаване на въпроси. Ако трябва да съм пословичен – знанията свързани с дисциплините – Финанси, Стартиране на бизнес, Иновативни бизнес модели, Развитие на бизнес и Анализ на инвестиционни проекти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *