Започват обучения по глобално образование за библиотекари

libraryДве обучения по глобално образование за библиотечни специалисти стартира Фондация „Глобални библиотеки – България“ заедно със своите партньори от Българската платформа за международно развитие.

Организаторите посочват, че темата за ролята на библиотеките в устойчивото развитие е изключително актуална и в България. Това е едно от направленията, в които Фондация „Глобални библиотеки – България“ финансира проекти през 2016 г. в рамките на конкурса за малки проекти „Библиотеката – активен участник в обществения живот“. Тазгодишната Национална библиотечна седмица ще се проведе между 9 и 13 май под надслов “Библиотеките в подкрепа на устойчивото развитие”.

В същото време глобалното образование, което изследва взаимовръзките в света през познаване и разбиране на глобалните проблеми на човечеството, е част от Целите за устойчиво развитие на ООН, а библиотеките се разглеждат като една от основните институции за постигането им.

Обученията са подходящи за библиотекари, които подготвят и реализират дейности, насочени към деца и младежи. Това дават достъп до нова информация за съвременните и интерактивни умения за работа с по-малките, както и за същността, принципите, методите и темите на глобалното образование.

Първото от тях ще се проведе в периода 18-20 май в Сливен, а второто – между 30 май и 2 юни в Ловеч.

В програмата могат да се включат само щатни служители на регионалните, общинските и читалищните библиотеки, участвали в програма „Глобални библиотеки – България” за периода 2008-2013 г. и подписали Споразумение за сътрудничество с Фондация „Глобални библиотеки – България“ от май 2016 г.

Разходите за участие на одобрените кандидати ще бъдат покрити от бюджета на обучението.

Заявления за участие (по приложения образец) се изпращат по електронна поща на адрес: a.filkov@glbulgaria.net. Крайният срок за кандидатстване е 3 май 2017 г.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *