Заместник-министър Деница Сачева: Технологиите в образованието вървят ръка за ръка в ценностите

Въвеждането на дигиталните технологии в образованието трябва да върви ръка за ръка с ценностите, за да изграждаме правилни нагласи у младите хора. С тези думи заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева приветства генералните директори за училищното образование от държавите – членки на ЕС, чиято среща се провежда в София в рамките на Българското председателство. Заместник-министър Сачева отбеляза, че младите хора са израснали с мобилността и това също трябва да се има предвид при образованието. По думите й затова се налага взимане на бързи и полезни за хората решения.

Голямата ни амбиция е да създадем „Европейско образователно пространство“, ученето не трябва да бъде ограничавано от граници или от майчините езици, посочи София Ериксон, Главен директор на Европейската комисия по образование, младеж, спорт и култура.  Директорите обсъждаха как би могло чрез образованието да се изгради обща европейска идентичност.

Акценти на срещата в София са необходимостта от изучаването на чужди езици, постигане на по-добро образование и взаимно признаване на дипломи, за да могат младите хора да си намерят работа навсякъде на континента. Обсъжда се и разширяването на програмата „Еразъм+“ и финансирането на следващата финансова рамка.

Друга тема е качеството на обучението и грижите в ранна детска възраст.

Генералните директори за училищното образование се запознаха с резултатите от дейността на Работната група за училищата в рамките на програмата “Образование и обучение 2020” за периода 2016-2018 г. и дискутираха темите на бъдещия мандат – кариерно и професионално развитие на учителите, модели за атестиране, прозрачност и мобилност, управление на качеството, събиране и анализ на данни и др.
Новата работна група в областта на обучението и грижите в ранна детска възраст ще се насочи към проблемите на социалното включване, осигуряването на достъп до обучение и грижи от най-ранна детска възраст и определяне на индикатори за измерване на качеството на функциониране на системите за предучилищно образование.

Участниците посетиха Втора АЕГ „Томас Джеферсън”, 51 СУ„Елисавета Багряна“ и 7 ДГ „Детелина“ в София. Те дискутираха обновената рамка за ключови компетентности и влязоха в часове и разгледаха кабинети, клубове, места за извънкласни дейности и общуване, ателиета и спортна база.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *