В Техническия университет – София ще се проведе Общо събрание за избор на нови ръководни органи

 

 

 

На 24 октомври 2019 г. ще се проведе Общо събрание на Техническия университет – София. Ректорът на университета чл.-кор. проф. д.т.н. инж. Георги Михов ще изнесе годишен отчетен доклад за периода ноември 2018-октомври 2019 г. Поради изтичане на четиригодишния мандат на ръководните органи на университета, ще се проведе избор на нови председател и зам.-председател на Общото събрание, Ректор на университета, членове на Академичния съвет и членове на Контролния съвет. Кандидатите за ректор са 5 изявени преподаватели на ТУ-София:

  • проф. д-р инж. Любомир Димитров – настоящ Зам.-ректор по учебна дейност и акредитация;
  • проф. д-р инж. Валентин Колев – настоящ Декан на Електротехническия факултет;
  • проф. д.т.н. инж. Иван Кралов – настоящ Зам.-ректор по научна и приложна дейност;
  • проф. д-р инж. Огнян Наков – бивш Декан на Факултета по компютърни системи и технологии;
  • проф. д.т.н. инж. Веско Панов – бивш Зам.-ректор по академичен състав и координация.

 

На среща с колектива на ТУ-София петимата кандидати представиха своите мандатни програми и виждания за развитието на университета.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *