ВУЗФ организира национална студентска и докторантска конференция

 

Темата на конференцията е „Икономически предизвикателства пред България (2021-2023 г.) – устойчивост и рискове“

 

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) организира национална студентска и докторантска конференция на тема: „Икономически предизвикателства пред България (2021-2023 г.) устойчивост и рискове”. Тя ще се състои онлайн на 22 април 2021 г. в платформата https://meet.google.com/.

Основната цел на конференцията е в унисон с цялостната мисия на ВУЗФ – да предостави трибуна за иновативни и ефективни решения. Този път думата ще бъде дадена на бизнес лидерите на бъдещето – студентите и докторантите от всички висши училища в страната и чужбина. Те ще имат възможност да изложат своята позиция, идеи и нетрадиционен поглед за преодоляване на трудностите, пред които е изправена българската икономика, и по този начин да дадат своя принос за предвиждането на възможните рискове пред устойчивото развитие на страната за периода 2021-2023 г.

Форумът ще се проведе под провежда под патронажа на доц. д-р Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ. В него ще могат да се включат студенти и докторанти независимо от степента и формата им на обучение. Те ще трябва да разработят и изпратят доклади в обем от 8-10 страници, които да представят по време на събитието.

Тримата участници, които се представят най-добре на конференцията и предложат най-задълбочените и иновативни гледни точки, ще спечелят стипендии за обучение в магистърските програми на ВУЗФ. Селекцията на студентите, които ще бъдат отличени, ще се извърши от специална комисия, съставена от преподаватели във висшето училище.

Докладите от конференцията ще бъдат рецензирани и издадени в електронен сборник от издателството на ВУЗФ, а всички участници ще получат електронни сертификати.

Участието във форума е безплатно, но със задължителна регистрация.  Крайният срок за подаване на заявки за участие с доклади е 1 март 2021 г. Повече подробности за събитието, важните срокове и регистрацията можете да откриете на уебсайта на ВУЗФ https://vuzf.bg/events/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *