ВУЗФ и БАИТ подписаха ново споразумение – свързват бизнеса и висшето образование

Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) и Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) подписаха споразумение за сътрудничество, с което правят първата стъпка към изграждането на необходимата връзка между висшето образование и бизнеса.

ВУЗФ и БАИТ ще си партнират в сферата на обучаването на компетентни млади хора в областта на информационните и комуникационни технологии. Подписаният документ предвижда включване на представители на фирмите-членове на БАИТ като лектори в курсовете на университета, както и възможността студентите да посещават компаниите-членове на БАИТ. Двете страни предвиждат още и реализирането на дейности като обмяна на опит, знания и иновации между преподавателите и представителите на бизнеса, както и организирането на образователни и научни конференции и семинари.

Споразумението извежда отново на преден план стремежа на ВУЗФ да предлага на студентите си практически насочено образование, което да ги подготви да започнат работа още от студентската скамейка.

Висшето училище по застраховане и финанси е храм на науката, храм на съвременното образование, който не е застинал в миналото.  Тук наистина се демонстрира какво значи един университет да следи нуждите на пазара и да ги предвижда в много случаи“, посочи председателят на УС на БАИТ Огнян Траянов.

„Надяваме се нашето партньорство да помогне от една страна университетът да добие нови интересни възможности за своите студенти. От друга страна, ние пък да бъдем един проводник на това какво е истински пазарно интегрирано учебно заведение“, добави Траянов. 

„Съвременното образование без Българската асоциация по информационни технологии е невъзможно. Който не го е разбрал, е някъде в миналото. С този меморандум ние правим една от големите крачки за университет, който отива в бъдещето“, каза доц. д-р Григорий Вазов – ректор на ВУЗФ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *