Повече средства за физическо възпитание и спорт заделя властта

studentiОдобрено е искането за промяна на диференцираните размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, съобщиха от ръководството на Националното представителство на студентските съвети.

Новината идва малко след проведената в средата на март среща между студентските съвети и представителите на спортните катедри във висшите училища, при която министърът на младежта и спорта проф. Даниела Дашева пое ангажимента за съответната промяна на Постановление № 129 на Министерски съвет.

В документа се предвижда увеличение на средствата, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините, като следва те да бъдат използвани за повишаване на спортната активност на учащите в страната.

Желанието на НПСС бе обявено още в началото на годината, когато студентите призоваха за двоен ръст на осигуряваните от държавата финанси за спортна активност. Мотивите на организацията са, че парите по това перо не са увеличавани още от 2006 г.

С промените се очаква повишение в размер на 3 186 894 лв. и засилена работа със социална група, обхващаща над 1 000 000 деца в детски градини, ученици, студенти и курсанти.

От Министерски съвет посочват, че разходите се предоставят за бюджетна година и са на база одобрени проекти, съгласувани със студентските съвети, при които не по-малко от 50% от сумата е предвидена за провеждане на спортни празници, транспорт във връзка с участие в между училищни състезания и други активни спортни занимания, създаващи навици за системни занимания със спорт и здравословна физическа активност.

До 50 на сто от сумата по проекта може да бъде предвидена за закупуване на спортни уреди и пособия – топки, гимнастически пособия и други.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *