Висшето училище по застраховане и финанси увеличава броя на специалностите си

0001Висшето училище по застраховане и финанси разшири обхвата на специалностите си за новата учебна 2014-2015 година. Университетът сега предлагаме избор измежду много нови бакалавърски и магистърски програми, съобразени със съвременния профил на икономиката и финансите. ВУЗФ променя и своето лого, като го превръща в герб, отговарящ на новата философия на нашия университет.

Новите бакалавърски програми, на които ще могат да се обучават студентите през новата учебна година, включват Финансов мениджмънт и бизнес право, Е-бизнес, маркетинг и продажби, Счетоводство и одит и Международен бизнес и финанси. Новите магистърски програми са разработени съвместно с бизнес партньори, така че да бъдат адекватни на техните бизнес нужди. Заедно с Intertek университетът ще обучава магистри в специалностите Финансови пазари, Инвестиционно консултиране и посредничество. Професионалисти от световната агенция Saatchi&Saatchi ще обучават магистрите по специалностите Реклама, Иновативeн маркетинг и Бранд мениджмънт.

ВУЗФ е единствен в България, акредитиран от британска сертификационна агенция (British Accreditation Council – BAC). Най-голямото предимство, което университетът дава на студентите си, са практическата насоченост на обучението и гарантирания стаж в най-големите компании в страната. На амбициозните млади хора се предоставят различни финансови облекчения – стипендии за отличен успех, възможности за разсрочено плащане, както и отстъпки при сключени партньорски договори с банки, застрахователни компании, пенсионно- и здравноосигигурителни дружества.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *