Българските ученици – неумеещи да се справят с реални житейски ситуации

file4311262570448Министерството на образованието и науката (МОН) обяви резултатите от участието на България в програмата за международно оценяване на учениците (PISA). Програмата, която е част от проекта на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), за първи път  си поставя за цел  да определи доколко 15-годишните ученици са придобили познания и умения,  с които да се справят с проблемите в реални житейски ситуации. За целта през 2012 година PISA провежда международното изследване на тема „Оценяване на компетентността да се решават проблеми“ в 44 страни, членки на ОИСР, сред които и България.

У нас оценяването е проведено в периода 02.04.2012 – 11.05.2012 г. В него са включени 2122 ученици от 186 училища в цялата страна от VII, VIII, IX и X клас. Форматът на оценяването е компютърно базиран тест, който учениците трябва да решат за 40 минути. Проблемната ситуация e статична и интерактивна, а познавателните процеси са разделени на четири етапа: изследване и разбиране, представяне и формулиране, планиране и изпълнение и контрол и осмисляне. Средният резултат от решаването на теста за българските учениците е 402 точки, при среден резултат за учениците от ОИСР 500 точки. В общата класация си поделяме последните места с държави като Уругвай и Колумбия, а първите места заемат Сингапур, Южна Корея, Япония, Китай и Канада.

Според министъра на образованието и науката проф. Анелия  Клисарова тези резултати сочат, че учениците ни не са подготвени да приложат в живота получените в училище знания и умения или явно знанията, които получават в училище, не са достатъчни за решаване на житейски проблеми. Като пример може да бъде взета задачата за закупуване на билет за метрото от автомат, при която резултатите сочат, че само 7% от 15-годишните могат да се справят напълно с това. Само 40% от тях са способни да намерят най-краткия маршрут от точка “А” до точка “Б” за определено време с дадени всички необходими данни – време за пътуване на всяка отсечка и дори брояч на общото време. Най-трудна се оказва обаче задачата, изобразяваща анимация на роботизирана прахосмукачка, която се намира в стая с червени и жълти блокчета. Прахосмукачката се движи по определен модел, като може да се докосва и премества само жълтите блокчета. Учениците е трябвало да отговорят на два въпроса, свързани с нея: какво прави прахосмукачката, когато доближи червено блокче и колко жълти блокчета ще избута, ако завие надясно, а не наляво. На тези въпроси са успели да отговорят малко под 50% от българските ученици.

В заключение министър Клисарова изтъкна, че резултатите от изследването са обезпокояващи, тъй като на 15 години младежите завършват основно образование и трябва да имат определени знания и умения, както и компетентността да ги използват в реалния живот.  Според нея първата стъпка към подобряване на тези резултати  е средствата за извънкласни дейности да се използват за адаптацията на децата и учениците към новите съвременни изисквания на 21 век. Това е въпрос на отговорност и организация от страна на учителите и директорите, които същевременно трябва да повишават и своята квалификация. България е една от страните, в които семейната и социално икономическата среда на учениците има най-сериозно влияние върху резултатите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *