Дистанционни стажове в държавната администрация за българските студенти в чужбина

studentiБългарите, следващи в чужбина, вече ще могат да участват в стажантска програма без да напускат страната, в която се обучават. Кандидатите ще се състезават за 300 стажантски позиции в 27 професионални направления на държавната администрация.

Дистанционните стажове в държавната администрация се въвеждат за първи път у нас като провеждането им ще бъде изцяло онлайн. Кандидатите за стаж трябва да преминат онлайн тест на Портала за студентски стажове http://staj.government.bg и интервю през Facebook, Skype, Google+ или по телефон.

Право да кандидатстват имат български студенти в чужбина, завършили ІІ курс, без значение от степента (бакалавър, магистър, доктор) и формата на обучение (редовно, задочно, дистанционно). Важно изискване обаче е темите, за които кандидатства студентът, да съответстват на професионалното направление, в което се обучава.

Този иновативен подход дава възможност на студентите да открият нови възможности за развитие и професионално ориентиране, както и да придобият знания и умения в определена сфера от държавната администрация. По този начин те ще могат да участват активно в обществения живот от разстояние.

Стажовете са с продължителност от 10 до 45 дни и са неплатени. Крайният срок за регистрация и кандидатстване на студентите е до 25 октомври 2013 г. включително. Провеждането на дистанционните стажове в държавната администрация ще започне от 6 ноември и ще приключи до 31 декември 2013 г.

Мария Иванова

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *