Българите от Англия и Германия с най-голям интерес да се завърнат в страната ни

На 5 септември 2017 година в София се състоя десетото юбилейно издание на най-големия кариерен форум за българи с опит в чужбина – Кариера в България, организиран от фондация „Идентичност за България“ и сдружение „Тук-Там“. Форумът е първото събитие у нас под изключителния патронаж на Европейския парламент и с подкрепата на Държавна агенция за българите в чужбина. Целта на форума е да даде възможност за информиран избор за професионална и лична реализация в България на сънародниците ни с опит зад граница.

През годините, българи с опит от над 85 държави са посетили форума. Организаторите споделят, че най-много участници идват от Западна Европа и САЩ като българите с опит в  Англия са 23%, следвани от Германия (16%), САЩ (14%), Холандия (12%), Франция (10%).

„Наблюдаваме, че все повече българи виждат възможности за реализация и развитие в страната ни и че пазара на труда у нас все повече се нуждае от висококвалифицирани кадри.“ – казва Мариела Станулова от организаторите на форума. – „Нарастващият брой на завръщащите се е положителен сигнал, че потенциалът на България да предоставя добри възможности за кариерно развитие и живот нараства.“

За 10 години организаторите отчитат трайна тенденция на българите, заминали да учат или работят в чужбина да се връщат и да развиват своята кариера обратно в родината.  От всички участници посетили форума в периода 2009-2017, средно 58% вече са се били върнали в България, 18% са посочили, че ще се върнат, а 24% са колебаещи се.

На форума, а и през цялата година подкрепяме българи, които избрат да се върнат в страната, свързвайки ги с работодатели, давайки информация и създавайки им социална среда и възможности за обмяна на опит и контакти. Положително за нас е, че всеки трети от участниците във форума, които са посочили, че се колебаят на някое от изданията, на следващо такова е посочил, че ще се върне или вече го е направил“. – споделя Мила Натудова от организаторите.

Над 1500 кандидата ежегодно се срещат с работодатели. През 2017 година фирмите-работодатели във форума достигна над 100, а много от тях участват в събитието ежегодно, изграждайки цели екипи от българи с опит зад граница. Работодателите смятат кадрите с такъв опит за по-отговорни, инициативни, владеещи добре чужди езици, адаптивни. Кандидатите пък вярват, че в България ще имат по-бърз шанс за развитие в кариерата и ще са по-конкуретноспособни на пазара на труда, отчитат и възможностите за стартиране на собствен бизнес.

По време на миналогодишния форум 70% от участниците са намерили работодател, който харесват, а 94% от работодателите са намерили хора, които биха назначили на работа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *