Близо 5 млн. лв. отпускат за студенти, докторанти и учени

 

MON ucheni

Студенти, докторанти и учени от седем висши училища и един институт към Българската академия на науките ще получат финансово подпомагане на стойност 5 024 842, 44 лв. лв.

От него ще могат да се възползват Химико-технологичният и металургичен университет,  Висшето военноморско училище “Никола Йонков Вапцаров”, Университетът за национално и световно стопанство, Националният военен университет “Васил Левски”, Стопанската академия “Д. Ценов”, Техническият университет в София, Международното висше бизнес училище и Института по физикохимия.

Субсидията се отпуска по процедура „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени – фаза 1“, финансирана от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Средствата ще бъдат разходени за участие в национални и международни форуми и обучения и образователни програми за научни изследвания.

Проектите дават възможност към науката да бъдат привлечени водещи изследователи и изобретатели, както и млади учени и докторанти. Очаква се благодарение на тях 500 кадри на възраст до 34 години да получат подкрепа за изследователска дейност. Същевременно 2500 преподаватели във висши училища ще бъдат включени в програми за повишаване на квалификацията.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *