Близо 205 хил. лв. се предоставят за стипендии на ученици от държавни и общински училища

Правителството одобри допълнителни разходи и трансфери в размер на 204 930 лв. Средствата са за стипендии на ученици от държавни и общински училища, постигнали високи резултати на олимпиади и състезания.

Средствата са предвидени в централния бюджет по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *