Бизнесът иска ученици на работа

file0001298178663Българската стопанска камара (БСК) предлага пакет от промени за по-добри регулации на пазара на труда. Сред идеите на камарата е облекчаване на разрешителния режим за работа на лица от 16 до 18 г. и намаляване на прага за възраст на наетите лица. Българчетата да могат да започват работа още на 15 г. е едно от предложенията за намаляване на административната тежест на бизнеса.

Промяната ще създаде условие за въвеждане на т.нар. дуална система, при която учениците ще могат едновременно да учат и да работят, и ще осигури трудова заетост на ранно отпадналите от образователната система, е един от мотивите на бизнес организацията. В повечето страни от ЕС децата могат да започнат работа от 15-годишни, припомнят още от БСК.

Бизнесът настоява и за въвеждане на електронна трудова книжка и възможност за прекратяване на трудовите провоотношения по електронен път. Сред предлагания от камарата пакет от промени на пазара на труда е и регламент на трансфера на работници между фирмите. За да са коректни отношенията работник – работодател, от бизнес организацията предлагат да се въведат специализирани трудови съдилища за разглеждане на индивидуални трудови спорове.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *